U Vokolků ve čtrnácti

     Poprvé jsem do Vokolkovic bytu v druhém patře v ulici Za pasáží 1428 přišla někdy ve čtrnácti letech. Důvodem byla příprava k biřmování a připravovat mě i moji sestru měla Květa. Květa byla rázná, bojovná, nesmlouvavá a neuvěřitelně mladá duchem. A řízením osudu se při této své povaze živila praním prádla a starala se … Číst dál

Jak jsme nosili pecny chleba

Vzpomínky řady pamětníků na Vojmíra Vokolka začínají slovy: „Jo, tomu jsem pomáhal shánět (vozit, skládat, řezat, …) to či ono. A jak nadpis naznačuje, je tomu tak i v mém případě. V osmdesátých a devadesátých letech měl Vojmír Vokolek ve Dvakačovicích pronajatý jeden ze starých domů. Slušelo by se použít tradiční slovo ateliér, jenže výtvory, často … Číst dál

Stěhování dvakačovického ateliéru Vojmíra Vokolka v dubnu 1998

V sobotu 18. dubna 1998 proběhlo stěhování ateliéru Vojmíra Vokolka z hospodářského objektu v Dvakačovicích č. p. 8, kde byl několik let v pronájmu. Důvodem byl prodej objektu jeho tehdejším majitelem. Ateliér se stěhoval plně naloženým nákladním autem TIR do dvorního halového objektu č. p. 2815, za domem č. p. 474 v ulici Jana Palacha v Pardubicích. Prostor pro sochy … Číst dál

Děti ze ZŠ Studánka na animačním programu k výstavě „Vojmír Vokolek – Mizející poselství“

Z naší školy navštívilo během května Východočeskou galerii hned několik žákovských kolektivů: družinové oddělení paní vychovatelky Mydlářové i třídy 2. C a 1. B. Animačním programem k Vokolkově výstavě nás provázela galerijní edukátorka Pavlína Široká. Nejprve jsme si povídali o tom, jaký je rozdíl mezi sochou a instalací. V jiné místnosti jsme se zastavili u portrétu Paula Cézanna. … Číst dál

Úvodní slovo dr. Jiřího Kotyka před vzpomínkovou bohoslužbou za rodinu Vokolkovu 16. 5. 2017

Vážení Vokolkovi, pane vicehejtmane, Otče Benedikte, dámy a pánové, bratři a sestry, byl jsem osloven, abych vzpomněl v rámci vokolkovského jara v Pardubicích na členy rodiny, jež jsem měl tu čest osobně poznat. Popsat atmosféru v této rodině znamená popisovat svébytný pardubický kulturní fenomén. S odstupem času jsem velmi vděčen tomu, že jsem se jej mohl nesměle dotknout… Stalo … Číst dál

Vojmírovy Dvakačovice očima fotografa Michala Glosera

Mgr. Michal Gloser je amatérský malíř a fotograf. Narodil se 20. 8. 1961 v Pardubicích, kde žije doposud. 6. prosince 1997 pořídil několik fotografií u výtvarníka Vojmíra Vokolka ve Dvakačovicích. Jak uvedl, fotil tehdy japonským profesionálním středoformátovým fotoaparátem Mamiya-RB (6 x 8 cm) ze stativu bez přisvěcování na svitkový černobílý film Ilford.