Konference

Univerzita Pardubice, Památník národního písemnictví,
Východočeské muzeum v Pardubicích a Pardubický kraj

pořádají mezioborovou konferenci

S INICIÁLAMI V. V.
Jméno Vokolek v české kultuře 20. století

středa 17. května 2017, 10:00 – 19:00 hod., rytířské sály pardubického zámku

Program:
9:00 – 9:45 prezence účastníků
9:45 zahájení konference

10:00 – 11:15
Václav Vokolek: Dvojího života znamení zářivé
Pavel Panoch: Vokolkovská tiskárna v souřadnicích pardubické výtvarné kultury 20. století
Věra Doležalová: Akciová knihtiskárna a továrna na sáčky V. Vokolek v Pardubicích
Vít Vokolek: Vzpomínka na pardubickou Vokolkovu tiskárnu

11:15 – 11:30 diskuse, přestávka

11:30 – 12:30
Petr Kotyk – Barbora Vlášková: Knihovna básníka a výtvarníka Václava Vokolka (film ČR, 2016, režie Petr Kotyk a Bedřich Ludvík)

12:30 – 14:00 diskuse, přestávka na oběd

14:00 – 15:00
Václav Pospíšil: Hostina ve Stráži pod Ralskem
Petr Jindra: „Počátek“ (K pozdnímu dílu Vojmíra Vokolka)
Jan Šulc: Básně Vojmíra Vokolka v kontextu české experimentální poezie

15:00 – 15:30 diskuse, přestávka

15:30 –16:30
Hana Vaníčková: Písemná pozůstalost Vlastimila Vokolka uložená v LA PNP
Petr Šrámek: Historické obzory a mytické obrazy Vladimíra Vokolka
Marie Tichá: Stopa pana Vokolka v mém životě

16:30 – 17:00 diskuse, přestávka

17:00 – 18:00
Věra Matoušová: Sestra Květa
Iwona Matuszkiewicz: Kam jede vlak? Rodinné dědictví a postmoderní próza Václava Vokolka
Jan Adamec: V Rozhovicích na schodech ke kostelu (komentovaná projekce fotografií)

18:00 – 18:30 diskuse, zakončení konference; přesun účastníků konference na Pernštýnské náměstí do galerie Art Space NOV na otevření výstavy Václava Vokolka „Svědci (od 19:00)Kontakt a informace
:

Ivo Říha
Katedra literární kultury a slavistiky
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
e-mail: Ivo.Riha@upce.cz
tel.: +420 774 851 631

Předběžná registrace hostů – posluchačů (nutné pouze v případě početnějších skupin, např. učitelé + studenti):
Jitka Hladíková
Katedra literární kultury a slavistiky
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
e-mail: Jitka.Hladikova@upce.cz
tel.: +420 466 036 526

 

DALŠÍ INFORMACE pro účastníky konference

Cesta z pardubického vlakového nádraží na zámek:

               

Cesta z nádraží do hotelu Arnošt:
              

Cesta z hotelu Arnošt na zámek: