Krajská knihovna

Krajská knihovna v Pardubicích se v současné době aktivně  připojuje k představení rodiny Vokolkových ve dvou liniích.

Jednak to budou níže uvedené odkazy týkající se možnosti získání dalších informací o rodině či jejich působení ve světě kultury, formou odkazů a bibliografických záznamů na díla, která o nich pojednávají a jsou ve fondu krajské knihovny, případně je některá z osob rodiny jejich autorem či spoluautorem. Následně budou tyto informace doplněny dalšími bibliografickými odkazy.

Další linii bude tvořit postupné představení projektu obnovy domů na Příhrádku, kde by měl vzniknout grafický ateliér s expozicí části zařízení, které pochází právě z Vokolkovy tiskárny a je nyní v majetku VČM Pardubice.  S ohledem na stáří exponátů bude nejprve nutné jejich odborné zrestaurování. K vidění by měl být originální lis, dřevěná kasa s literami či historická sešívačka. Podrobnější genezi celé rodiny pak přinese výstava v přízemí domu čp.6, která bude doplněna o exponáty uchovávané v Památníku národního písemnictví či VČM Pardubice.

Historické domy skrývali překvapení: Pardubický týden č. 6/2020

Domy na příhrádku jsou stavebně hotové: Radniční zpravodaj č. 2/2020

Rekonstrukce Příhrádku jde do finále: Východočeské zprávy 3.2. 2020

Celý komplex zrestaurovaných tří domů na Příhrádku by se měl pro veřejnost otevřít v červnu 2020.

 

Rodina Vokolkových

bibliografie – fond Krajské knihovny v Pardubicích

 

JMÉNO VOKOLEK: Václav Vokolek, Vlastimil Vokolek, Vojmír Vokolek, Vladimír Vokolek, Květa Vokolková, Václav Vokolek / [koncepci knihy vytvořili a obrazový doprovod vybrali a uspořádali Věra Matoušová, Jan Šulc a Václav Vokolek] Praha : Torst, 2011. ISBN: 978-80-7215-420-3 (váz.)

Vladimír Vokolek – 1913- 1988

básník, prozaik, esejista

VOKOLEK, Vladimír, 1913-1988 Poutní píseň k Dobrému lotru / [napsal Vladimír Vokolek ; dřevoryty ryl Vojmír Vokolek] V Pardubicích : Vlastimil Vokolek, 1938. ISBN: (Brož.)

VOKOLEK, Vladimír. První blahoslavenství. Pardubice: Lis Tří Bratří, 1940.

VOKOLEK, Vladimír. Národ na dlažbě / Vladimír Vokolek Praha : B. Stýblo, 1945.

VOKOLEK, Vladimír. Mezi rybou a ptákem / Vladimír Vokolek Praha : Mladá fronta, 1967.

VOKOLEK, Vladimír. Cesta k poledni / Vladimír Vokolek ; [ilustroval Vojmír Vokolek] Praha : Československý spisovatel, 1971.

VOLÁK, Josef. Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické / Josef Volák ; [doslov Vladimír Vokolek ; ilustrace Vladimír Tesař ; grafická úprava Miloslav Fulín] Litvínov : Dialog, 1990 (Most : Severografia 7). ISBN: 80-85194-01-5 (Váz.) :

HORYNA, Mojmír. Vladimír Vokolek – Václav Vokolek/ Mojmír Horyna, Jaroslav [sestavili Staněk] Děčín : Okresní muzeum, 1992. ISBN:

VOKOLEK, Vladimír, 1913-1988 Obrana básníka / Vladimír Vokolek ; Uspořádal, doslovem a ediční poznámkou opatřil Havlíčkův Brod : M. Zavřel, 1992.

FUČÍK, Bedřich. Píseň o zemi / Bedřich Fučík Praha : Melantrich, 1994. ISBN: 80-7023-178-5

VOKOLEK, Vladimír. Absurdanda / Vladimír Vokolek ; Sestavil, ilustroval a poznámkami opatřil Václav Vokolek ; Doslov napsal Jan Vladislav Brno : Atlantis, 1994. ISBN: 80-7108-090-X :

VOKOLEK, Vladimír. Tak pravil Švejk / Vladimír Vokolek Praha : Mladá fronta, 1995. ISBN: 80-204-0465-1 :

VOKOLEK, Vladimír. Vyprodaný čas / Vladimír Vokolek ; [Svazek sestavil a ilustracemi doprovodil Václav Vokolek] Brno : Atlantis, 1999. ISBN: 80-7108-176-0

BINAR, Vladimír. Čin a slovo : kniha o Jakubu Demlovi / Vladimír Binar Praha : Triáda, 2010. ISBN: 978-80-87256-12-1 (váz.)

VOKOLEK, Vladimír. Anekdotický anonymní lid (Hic iacet) : poémy o komunistickém puči psané 1948-1950 / Vladimír Vokolek Praha : Knihovna Václava Havla, 2011. ISBN: 978-80-87490-02-0 (brož.)

VOKOLEK, Vladimír. Poutní píseň k Dobrému lotru / [napsal Vladimír Vokolek ; dřevoryty ryl Vojmír Vokolek] V Pardubicích : Vlastimil Vokolek, 1938. ISBN: (Brož.)

VOKOLEK, Vladimír, 1913-1988 Lidské klubíčko / Vladimír Vokolek ; ilustroval Miloš Kopták ; sestavil Petr Šrámek Praha : Albatros, 2013. ISBN: 978-80-00-03322-8 (váz.)

Vojmír Vokolek

ilustrátor

BERNANOS, Georges. Paní Dargentová. Ilustroval Bohuslav REYNEK. Pardubice: Vlastimil Vokolek, 1930. dřevoryty Vojmír Vokolek

VOKOLEK, Vladimír. Cesta k poledni. Ilustroval Vojmír VOKOLEK. Praha: Československý spisovatel, 1971.

VOKOLEK, Vojmír. Vojmír Vokolek: fresky, sochy. Pardubice: Východočeská galerie, 2000. ISBN 80-85112-29-9.

BINAR, Vladimír. Čin a slovo: kniha o Jakubu Demlovi. Ilustroval Vojmír VOKOLEK. Praha: Triáda, 2010. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-87256-12-1.

Vlastimil Vokolek – 1903 – 1985

Tiskař

ROSůLEK, Jan Václav. Vůně Afriky. Pardubice: Vlastimil Vokolek, 1925. 114, 1 s., 2 l. Paprsek; sv. 7.

VLADISLAV, Jan a ŠULC, Jan, ed. Otevřený deník: 1977-1981. Vyd. 1. Praha: Torst, 2012. 1005 s. ISBN 978-80-7215-443-2.

NOVÁKOVÁ, Zuzana. Vlastimil Vokolek, tiskař krásných tisků a přítel mnoha umělců. Pardubické noviny, 1999, 8(118), s. 14. ISSN 1210-6046.

VOKOLEK, Václav. Portrét venkovského tiskaře. Literární noviny, 2003, 14(32), s. 1, 8. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/14.2003/32.

REYNEK, Bohuslav a Platzová, Magdaléna, ed. Milovník fíků Bohuslav Reynek. Literární noviny, 2003, 14(32), s. 8-9. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/14.2003/32.

 

Václav Vokolek – 1947-

spisovatel a publicista

VOKOLEK, Václav. Lov žen a jiné odložené slavnosti. Praha: GMA 91, 1993.

VOKOLEK, Vladimír. Absurdanda. Ilustroval Václav VOKOLEK. Brno: Atlantis, 1994. ISBN 80-7108-090-X

VOKOLEK, Vladimír. Tak pravil Švejk. Ilustroval Václav VOKOLEK. Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0465-1.

 

VOKOLEK, Václav. Pátým pádem. Ilustroval Zdeněk HELFERT. Praha: Triáda, 1996. Delfín (Triáda). ISBN 80-901861-2-2.

PEKÁREK, Miroslav. Lékař a umění léčit: Pohled z druhé strany. Praha: PRAGMA, 1998. ISBN 80-7205-608-5.

básně Václav Vokolek ; dřevoryty Františka Kupky

VOKOLEK, Václav. Cesta do pekel. Praha: Triáda, 1999. ISBN 80-86138-10-0.

VOKOLEK, Vladimír. Vyprodaný čas. Ilustroval Václav VOKOLEK. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-176-0.

VOKOLEK, Václav. Okolím Bábelu: malý průvodce po bludných cestách. Olomouc: Votobia, 2000. ISBN 80-7198-440-X

PEKÁREK, Miroslav a Václav VOKOLEK. Tajemství zdraví a naděje. Ilustroval Zdeněk HAJNÝ. Praha: Eminent, 2001. ISBN 80-7281-045-6.

ANDRES, Evžen a Václav VOKOLEK. Jak odhalit tajemství geopatogenních zón: účinky geologického podloží na zdraví lidí. Praha: Eminent, 2002. ISBN 80-7281-112-6.

Pegasovo poučení: antologie české poezie 1945-2000. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-466-2.X.

VOKOLEK, Václav. Krajinomalby. Praha: Nomen omen, 2004. ISBN 80-239-2565-2.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2004. ISBN 80-7281-131-2.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2005. ISBN 80-7281-187-8.

VOKOLEK, Václav. Svět posvátných kamenů 1. Praha: Eminent, c2005. ISBN 807281-206-8.

VOKOLEK, Václav. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2005. ISBN 80-7281-176-2.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2006. ISBN 80-7281-265-3.

VOKOLEK, Václav. Svět posvátných kamenů 2. Praha: Eminent, c2006. ISBN80-7281-239-4.

VOKOLEK, Václav. Exily a úkryty v české krajině: (nahlédnutí za nízké horizonty). Praha: Garamond, 2006. ISBN 80-86955-24-9.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2007. ISBN 978-80-7281-335-3.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2007. ISBN 978-80-7281-345-2.

Jiná skutečnost: magický realismus a imaginativní umění v Plzni : Galerie města Plzně, 13.11.2008-18.1.2009. Plzeň: Galerie města Plzně, 2008. ISBN 978-80-87289-00-6.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2008. ISBN 978-80-7281-366-7.

VOKOLEK, Václav. Zástavy srdce. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1915-6.

VOKOLEK, Václav. Obrazy ze Staré Říše. Ilustroval Eva SÝKOROVÁ-PEKÁRKOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2008. Sluníčko (Mladá fronta). ISBN 978-80-204-1809-8.

VOKOLEK, Václav. Esoterické Čechy. Praha: Eminent, c2008. ISBN 978-80-7281-323-0.

Český Krumlov

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2009. ISBN 978-80-7281-302-5.

VOKOLEK, Václav. Očarované kameny. Praha: Omen, 2010. ISBN 978-80-903789-3-3

VOKOLEK, Václav a Richard ČERMÁK. Mytologie zahrádkářské kolonie. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80-86702-77-3.

VOKOLEK, Václav. Český rok: v obyčejích, říkadlech, snech, pověstech, pranostikách, traumatech, pohádkách, mýtech, skutečnostech a žertech. Ilustroval Chrudoš VALOUŠEK. V Praze: Plus, 2011. ISBN 978-80-259-0059-8

RYSOVÁ, Hana a Václav VOKOLEK. Svět kamenů. Praha: Malvern, 2013. ISBN 978-80-87580-42-4.

VOKOLEK, Václav. Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin [online]. Praha: Neo Media Publishing, 2013 [cit. 2017-03-11].

VOKOLEK, Václav. Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin. Ilustroval Tereza TYDLITÁTOVÁ. Praha: Neo Media Publishing, c2013. ISBN 978-80-260-5276-0.

VOKOLEK, Václav. Lovci záhad: Tajemství hradů a zřícenin [online]. Praha: [Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana], 2014 [cit. 2017-03-11].

VOKOLEK, Václav. Neznámé Čechy: posvátná místa .. Čech. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-2079-4.

Seznam dostupných zajímavých článků naleznete v našem katalogu on-line na: www.knihovna-pardubice.cz