Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ( http://www.upce.cz/ff/index.html ) je hlavním organizátorem mezioborové konference S iniciálami V. V. – Jméno Vokolek v české kultuře 20. století, která se uskuteční na pardubickém zámku ve středu 17. května 2017.

Podrobný program je ke stažení v sekci „Konference“.

Toto sympozium, jehož program připravili Václav Vokolek, Jan Šulc a Ivo Říha, nabídne tematicky i žánrově pestrou paletu referátů – od odborných literárněhistorických či uměnovědných příspěvků až po osobní vzpomínky či komentovanou projekci fotografií Jana Adamce a film Petra Kotyka a Bedřicha Ludvíka.

Na konferenci posléze naváže publikace (editor: Jan Šulc; grafické zpracování: Jakub Krč), kterou v roce 2018 vydá Památník národního písemnictví ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

 

Kontakt a informace:
Ivo Říha
Katedra literární kultury a slavistiky
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
e-mail: Ivo.Riha@upce.cz
tel.: +420 774 851 631