Děti ze ZŠ Studánka na animačním programu k výstavě „Vojmír Vokolek – Mizející poselství“

Z naší školy navštívilo během května Východočeskou galerii hned několik žákovských kolektivů: družinové oddělení paní vychovatelky Mydlářové i třídy 2. C a 1. B. Animačním programem k Vokolkově výstavě nás provázela galerijní edukátorka Pavlína Široká.

Nejprve jsme si povídali o tom, jaký je rozdíl mezi sochou a instalací. V jiné místnosti jsme se zastavili u portrétu Paula Cézanna. Zde nám Pavlína Široká ukazovala, jak dobře Vojmír Vokolek zvládnul Cézannovu výtvarnou techniku.

U drobných plechových figur dostaly děti první tvořivý úkol. Měly si všimnout, jak se dá pouhým ohýbáním plechových končetin a trupu zobrazit pohyb a pohybem pak různé činnosti. Každý žák dostal papírovou postavu a lístek s jedním výrazem. Například: objímající se, létající, házející, přemýšlející, prosící, vstávající, modlící se, klopýtající, hladovějící nebo putující. Úkolem pak bylo človíčka vytvarovat podle zadání na lístku.

Poslední část programu probíhala v místnosti Vokolkových fresek. Prohlédli jsme si zde fresku z dřítečského kostela „Stavba archy“ a slečna Pavlína nám přečetla část biblického příběhu o potopě světa. Děti se pak rozdělily do tří skupin a měly Noemovu archu namalovat.

Bylo vidět, že Pavlína Široká to s dětmi umí – slova poučení se střídala se zajímavými činnostmi. Proto jsme do školy odcházeli velice spokojeni.

Pavel Pospíšil