Noc kostelů Rozhovice

Noc kostelů Rozhovice

Dne 10. 6. 2022 se v kostele sv. Petra a Pavla v Rozhovicích konala historicky první Noc kostelů. Od 19 do 22 hodin se v každou celou hodinu konalo krátké seznámení s dílem Vojmíra Vokolka v Rozhovicích i v dalších kostelech, většinou podle zájmu návštěvníků. Jednou se sešlo více pamětníků, kteří s ostatními sdíleli své vzpomínky, jindy jsme se dostali k diskusi o oprávněnosti přetvářet prostor kostela.

U vchodu do kostela se vyjímala fotografie Vojmíra zvoucího do svého Dvakačovického ateliéru, kterou nám zapůjčil pan Václav Vokolek. Další fotografie týkající se kostela byly vystaveny poblíž.

Tématem Noci kostelů byl zvolen kámen.

Podle fotografie sochy Pět chlebů a dvě ryby si na Vojmírově lavičce každý mohl prostřít valouny svým způsobem.

Na začátku schodiště dole před kostelem si mohli návštěvníci vybrat kámen, který zastupoval jejich trápení nebo bolesti. Po schodech ho mohli vynést až na oltář. Pokud chtěli, napsali svá trápení na kartičku a lidé z farnosti v Pardubicích se za jejich bolesti celý rok modlí.

Pro děti byly nachystány omalovánky inspirované Vojmírovými freskami z Hrbokova.

Prostorem kostela zazněla reprodukovaná fónická báseň Hlad.

V presbytáři byly nachystány hudební nástroje za jednotlivé kontinenty, ve kterých lidé prožívají fyzický nebo duševní hlad. Během večera návštěvníci ztvárnili hudbu v rytmu hladu. Bylo krásné provozovat hudbu s lidmi, kteří se navzájem neznali. Děkujeme za odvahu a společný zážitek.

Ten večer navštívilo kostel kolem 50 zájemců, někteří do kroniky akce připsali i svou vzpomínku nebo názor. Akce byla zakončena tichou společnou modlitbou za smíření.