Bibliografie – rodina Vokolkových

Rodina Vokolkových

bibliografie – fond Krajské knihovny v Pardubicích

JMÉNO VOKOLEK: Václav Vokolek, Vlastimil Vokolek, Vojmír Vokolek, Vladimír Vokolek, Květa Vokolková, Václav Vokolek / [koncepci knihy vytvořili a obrazový doprovod vybrali a uspořádali Věra Matoušová, Jan Šulc a Václav Vokolek] Praha : Torst, 2011. ISBN: 978-80-7215-420-3 (váz.)

Vladimír Vokolek – 1913- 1988

básník, prozaik, esejista

VOKOLEK, Vladimír, 1913-1988 Poutní píseň k Dobrému lotru / [napsal Vladimír Vokolek ; dřevoryty ryl Vojmír Vokolek] V Pardubicích : Vlastimil Vokolek, 1938. ISBN: (Brož.)

VOKOLEK, Vladimír. První blahoslavenství. Pardubice: Lis Tří Bratří, 1940.

VOKOLEK, Vladimír. Národ na dlažbě / Vladimír Vokolek Praha : B. Stýblo, 1945.

VOKOLEK, Vladimír. Mezi rybou a ptákem / Vladimír Vokolek Praha : Mladá fronta, 1967.

VOKOLEK, Vladimír. Cesta k poledni / Vladimír Vokolek ; [ilustroval Vojmír Vokolek] Praha : Československý spisovatel, 1971.

VOLÁK, Josef. Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické / Josef Volák ; [doslov Vladimír Vokolek ; ilustrace Vladimír Tesař ; grafická úprava Miloslav Fulín] Litvínov : Dialog, 1990 (Most : Severografia 7). ISBN: 80-85194-01-5 (Váz.) :

HORYNA, Mojmír. Vladimír Vokolek – Václav Vokolek/ Mojmír Horyna, Jaroslav [sestavili Staněk] Děčín : Okresní muzeum, 1992. ISBN:

VOKOLEK, Vladimír, 1913-1988 Obrana básníka / Vladimír Vokolek ; Uspořádal, doslovem a ediční poznámkou opatřil Havlíčkův Brod : M. Zavřel, 1992.

FUČÍK, Bedřich. Píseň o zemi / Bedřich Fučík Praha : Melantrich, 1994. ISBN: 80-7023-178-5

VOKOLEK, Vladimír. Absurdanda / Vladimír Vokolek ; Sestavil, ilustroval a poznámkami opatřil Václav Vokolek ; Doslov napsal Jan Vladislav Brno : Atlantis, 1994. ISBN: 80-7108-090-X :

VOKOLEK, Vladimír. Tak pravil Švejk / Vladimír Vokolek Praha : Mladá fronta, 1995. ISBN: 80-204-0465-1 :

VOKOLEK, Vladimír. Vyprodaný čas / Vladimír Vokolek ; [Svazek sestavil a ilustracemi doprovodil Václav Vokolek] Brno : Atlantis, 1999. ISBN: 80-7108-176-0

BINAR, Vladimír. Čin a slovo : kniha o Jakubu Demlovi / Vladimír Binar Praha : Triáda, 2010. ISBN: 978-80-87256-12-1 (váz.)

VOKOLEK, Vladimír. Anekdotický anonymní lid (Hic iacet) : poémy o komunistickém puči psané 1948-1950 / Vladimír Vokolek Praha : Knihovna Václava Havla, 2011. ISBN: 978-80-87490-02-0 (brož.)

VOKOLEK, Vladimír. Poutní píseň k Dobrému lotru / [napsal Vladimír Vokolek ; dřevoryty ryl Vojmír Vokolek] V Pardubicích : Vlastimil Vokolek, 1938. ISBN: (Brož.)

VOKOLEK, Vladimír, 1913-1988 Lidské klubíčko / Vladimír Vokolek ; ilustroval Miloš Kopták ; sestavil Petr Šrámek Praha : Albatros, 2013. ISBN: 978-80-00-03322-8 (váz.)

Vojmír Vokolek

ilustrátor

BERNANOS, Georges. Paní Dargentová. Ilustroval Bohuslav REYNEK. Pardubice: Vlastimil Vokolek, 1930. dřevoryty Vojmír Vokolek

VOKOLEK, Vladimír. Cesta k poledni. Ilustroval Vojmír VOKOLEK. Praha: Československý spisovatel, 1971.

VOKOLEK, Vojmír. Vojmír Vokolek: fresky, sochy. Pardubice: Východočeská galerie, 2000. ISBN 80-85112-29-9.

BINAR, Vladimír. Čin a slovo: kniha o Jakubu Demlovi. Ilustroval Vojmír VOKOLEK. Praha: Triáda, 2010. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-87256-12-1.

Vlastimil Vokolek – 1903 – 1985

Tiskař

ROSůLEK, Jan Václav. Vůně Afriky. Pardubice: Vlastimil Vokolek, 1925. 114, 1 s., 2 l. Paprsek; sv. 7.

VLADISLAV, Jan a ŠULC, Jan, ed. Otevřený deník: 1977-1981. Vyd. 1. Praha: Torst, 2012. 1005 s. ISBN 978-80-7215-443-2.

NOVÁKOVÁ, Zuzana. Vlastimil Vokolek, tiskař krásných tisků a přítel mnoha umělců. Pardubické noviny, 1999, 8(118), s. 14. ISSN 1210-6046.

VOKOLEK, Václav. Portrét venkovského tiskaře. Literární noviny, 2003, 14(32), s. 1, 8. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/14.2003/32.

REYNEK, Bohuslav a Platzová, Magdaléna, ed. Milovník fíků Bohuslav Reynek. Literární noviny, 2003, 14(32), s. 8-9. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/14.2003/32.

Václav Vokolek – 1947-

spisovatel a publicista

VOKOLEK, Václav. Lov žen a jiné odložené slavnosti. Praha: GMA 91, 1993.

VOKOLEK, Vladimír. Absurdanda. Ilustroval Václav VOKOLEK. Brno: Atlantis, 1994. ISBN 80-7108-090-X

VOKOLEK, Vladimír. Tak pravil Švejk. Ilustroval Václav VOKOLEK. Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0465-1.

 

VOKOLEK, Václav. Pátým pádem. Ilustroval Zdeněk HELFERT. Praha: Triáda, 1996. Delfín (Triáda). ISBN 80-901861-2-2.

PEKÁREK, Miroslav. Lékař a umění léčit: Pohled z druhé strany. Praha: PRAGMA, 1998. ISBN 80-7205-608-5.

básně Václav Vokolek ; dřevoryty Františka Kupky

VOKOLEK, Václav. Cesta do pekel. Praha: Triáda, 1999. ISBN 80-86138-10-0.

VOKOLEK, Vladimír. Vyprodaný čas. Ilustroval Václav VOKOLEK. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-176-0.

VOKOLEK, Václav. Okolím Bábelu: malý průvodce po bludných cestách. Olomouc: Votobia, 2000. ISBN 80-7198-440-X

PEKÁREK, Miroslav a Václav VOKOLEK. Tajemství zdraví a naděje. Ilustroval Zdeněk HAJNÝ. Praha: Eminent, 2001. ISBN 80-7281-045-6.

ANDRES, Evžen a Václav VOKOLEK. Jak odhalit tajemství geopatogenních zón: účinky geologického podloží na zdraví lidí. Praha: Eminent, 2002. ISBN 80-7281-112-6.

Pegasovo poučení: antologie české poezie 1945-2000. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-466-2.X.

VOKOLEK, Václav. Krajinomalby. Praha: Nomen omen, 2004. ISBN 80-239-2565-2.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2004. ISBN 80-7281-131-2.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2005. ISBN 80-7281-187-8.

VOKOLEK, Václav. Svět posvátných kamenů 1. Praha: Eminent, c2005. ISBN 807281-206-8.

VOKOLEK, Václav. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2005. ISBN 80-7281-176-2.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2006. ISBN 80-7281-265-3.

VOKOLEK, Václav. Svět posvátných kamenů 2. Praha: Eminent, c2006. ISBN80-7281-239-4.

VOKOLEK, Václav. Exily a úkryty v české krajině: (nahlédnutí za nízké horizonty). Praha: Garamond, 2006. ISBN 80-86955-24-9.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2007. ISBN 978-80-7281-335-3.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2007. ISBN 978-80-7281-345-2.

Jiná skutečnost: magický realismus a imaginativní umění v Plzni : Galerie města Plzně, 13.11.2008-18.1.2009. Plzeň: Galerie města Plzně, 2008. ISBN 978-80-87289-00-6.

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2008. ISBN 978-80-7281-366-7.

VOKOLEK, Václav. Zástavy srdce. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1915-6.

VOKOLEK, Václav. Obrazy ze Staré Říše. Ilustroval Eva SÝKOROVÁ-PEKÁRKOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2008. Sluníčko (Mladá fronta). ISBN 978-80-204-1809-8.

VOKOLEK, Václav. Esoterické Čechy. Praha: Eminent, c2008. ISBN 978-80-7281-323-0.

Český Krumlov

VOKOLEK, Václav a Jiří KUCHAŘ. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko: průvodce skrytými dějinami země. Praha: Eminent, 2009. ISBN 978-80-7281-302-5.

VOKOLEK, Václav. Očarované kameny. Praha: Omen, 2010. ISBN 978-80-903789-3-3

VOKOLEK, Václav a Richard ČERMÁK. Mytologie zahrádkářské kolonie. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80-86702-77-3.

VOKOLEK, Václav. Český rok: v obyčejích, říkadlech, snech, pověstech, pranostikách, traumatech, pohádkách, mýtech, skutečnostech a žertech. Ilustroval Chrudoš VALOUŠEK. V Praze: Plus, 2011. ISBN 978-80-259-0059-8

RYSOVÁ, Hana a Václav VOKOLEK. Svět kamenů. Praha: Malvern, 2013. ISBN 978-80-87580-42-4.

VOKOLEK, Václav. Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin [online]. Praha: Neo Media Publishing, 2013 [cit. 2017-03-11].

VOKOLEK, Václav. Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin. Ilustroval Tereza TYDLITÁTOVÁ. Praha: Neo Media Publishing, c2013. ISBN 978-80-260-5276-0.

VOKOLEK, Václav. Lovci záhad: Tajemství hradů a zřícenin [online]. Praha: [Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana], 2014 [cit. 2017-03-11].

VOKOLEK, Václav. Neznámé Čechy: posvátná místa .. Čech. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-2079-4.

Seznam dostupných zajímavých článků naleznete v našem katalogu on-line na: www.knihovna-pardubice.cz