Rodina Vokolkových v Krajské knihovně v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích se v současné době aktivně  připojuje k představení rodiny Vokolkových ve dvou liniích.

Jednak to budou níže uvedené odkazy týkající se možnosti získání dalších informací o rodině či jejich působení ve světě kultury, formou odkazů a bibliografických záznamů na díla, která o nich pojednávají a jsou ve fondu krajské knihovny, případně je některá z osob rodiny jejich autorem či spoluautorem. Následně budou tyto informace doplněny dalšími bibliografickými odkazy.

Další linií bude tvořit postupné představení projektu obnovy domů na Příhrádku, kde by měl vzniknout grafický ateliér s expozicí části zařízení, které pochází právě z Vokolkovi tiskárny a je nyní v majetku VČM Pardubice.  S ohledem na stáří exponátů bude nejprve nutné jejich odborné zrestaurování. K vidění by měl být originální lis, dřevěná kasa s literami či historická

sešívačka. Podrobnější genezi celé rodiny pak přinese výstava v přízemí domu čp.6, která bude doplněna o exponáty uchovávané v Památníku národního písemnictví či VČM Pardubice.

Celý komplex zrestaurovaných tří domů na Příhrádku by se měl pro veřejnost otevřít v červnu 2020.